Cercetările efectuate în rândul a 137 de contabili şi profesionişti în finanţe din România dezvăluie că aproape o cincime dintre aceştia (18%) consideră că organizaţiile lor şi-au stabilit obiective pentru a fi neutre din punct de vedere al emisiilor până în 2050, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Pe de altă parte, gândindu-se la viitorul mai apropiat, un procent semnificativ, de 78%, sunt de părere ca organizaţia lor va fi dispusă să investească mai mult decât în prezent în abordarea schimbărilor climatice în următorii trei până la cinci ani. Studiul din România este parte integrantă a unui proiect complex desfăşurat de ACCA la nivel global, bazat pe răspunsurile a peste 3000 de profesionişti care activează în domeniul financiar contabil. Comparativ cu rezultatele din România, la nivel global 15% dintre respondenţi consideră că organizaţiile şi-au stabilit obiective de neutralitate faţă de mediu şi doar 38% au menţionat că organizaţia lor va fi dispunsă să investească mai mult în viitorul apropiat.

Aceste rezultate cheie din raportul ACCA Acţiunea climatică şi profesia contabilă: construirea unui viitor durabil au fost publicate în urma COP26 care s-a derulat la Glasgow.

Cele mai importante concluzii şi opiniile participanţilor din sectorul public şi privat, din organizaţii mari şi mici, scot la iveală decalajul dintre bunele intenţii ale organizaţiilor şi nevoia urgentă şi rapidă de acţiuni ferme pentru combaterea schimbărilor climatice.

Helen Brand OBE, directorul executiv al ACCA, a declarat: „E foarte important ca liderii, fie din guverne, din sectorul privat sau din sectorul public, să înţeleagă amploarea acestei provocări şi să o abordeze cu acţiuni concrete. Profesia contabilă are un rol esenţial în acest sens, atât pentru a conduce crearea de valoare pe termen lung, în cadrul unor economii sustenabile, cât şi pentru a susţine practici responsabile pentru binele public.”

Raportul subliniază faptul că profesioniştii care activeaza in sectorul financiar-contabialpot avea o perspectivă integrată, care să plaseze sustenabilitatea în centrul procesului de luare a deciziilor organizaţionale.. Această abordare stabileşte o legătură directă între strategia de luarea deciziilor bazate pe date şi de măsurarea riguroasă a performanţei, folosind obiective fundamentate ştiinţific, o raportare coerentă şi furnizare de informaţii credibile şi fundamentate către părţile interesate.

În acest context, Andreia Stanciu, Director ACCA pentru Europa de Sud-Est a declarat: „Foarte puţine organizaţii progresează în ritmul şi cu amploarea necesară pentru a contracara riscurile majore pe care le prezintă schimbările climatice. Organizaţiile trebuie să folosească expertiza profesioniştilor contabili şi financiari pentru a intensifica măsurile de protecţie a mediului. Acest lucru este necesar atât pentru a-şi asigura viitorul, cât şi pentru a continua să ofere valoare, coexistând cu ecosistemele naturate.”

Raportul „Acţiunea climatică şi profesia contabilă: construirea unui viitor durabil” include câteva concluzii relevante, privind eşantionul testat în România şi la nivel global, astfel:

• 31% integrează indicatorii cheie de performanţă (KPI) în strategia lor de afaceri şi/sau în profilele lor de risc, comparativ cu un procent de 23%, înregistrat la nivel global.

• 42% sunt de parere că aspectele legate de schimbările climatice joacă un rol semnificativ în luarea deciziilor financiare în organizaţia lor, comparativ cu un procent de 29%, identificat la nivel global.

• 80% consideră foarte important ca în viitoarea lor carieră să poată fi implicaţi în luarea de măsuri cu privire la schimbările climatice (73% global) iar 79% dintre ei că este important ca echipele financiar contabile să fie implicate în planurile de abordare a schimbărilor climatice. (comparativ cu 75% la nivel global).

Cu toate că echipele financiare sunt dornice să-şi susţină organizaţiile, ele resimt, totuşi, că există anumite bariere de depăşit – cea mai citată (60%) fiind percepţia internă conform căreia acţiunile de prevenire a schimbărilor climatice nu intră în atribuţiile echipelor financiare. Mai putem mentiona şi alte limitări, cum ar fi lipsa stimulentelor economice în legătură cu acţiunile climatice (26%), lipsa unui sprijin consistent din partea managementului (13%), informaţii neclare care sunt operate, (23%) şi propria lipsă de competenţe profesionale în domeniu (21%). Este important de menţionat că, din totalul eşantionului analizat, doar 13% consideră că „nu există bariere”.

Andreia Stanciu conchide: „Deşi unele dintre aceste constatări sunt îngrijorătoare, există evident şi oportunităţi clare. Vedem în viitor un nou scop pentru organizaţii, o nouă modalitate de a funcţiona şi o oportunitate pentru profesioniştii în contabilitate şi finanţe de a iniţia şi susţine schimbările din acest sector. Capacitatea lor de a crea şi implementa strategii şi de a lua decizii strategice prin valorificarea informaţiilor financiare şi non-financiare într-o naraţiune coerentă, o perspectivă etică şi asigurarea credibilităţii informaţiilor vor juca un rol cheie. Sustenabilitate înseamnă atât asigurarea viabilităţii financiare a organizaţiilor, cât şi funcţionarea lor de o manieră care să nu afecteze mediul înconjurător pe termen lung, ba dimpotrivă. Obiectivele ecologice trebuie susţinute şi justificate de măsuri economice. Raportul nostru include sfaturi practice şi îndrumări privind remodelarea organizaţiilor pentru a opera într-o economie post-combustibili fosili şi abilităţile şi mentalitatea necesare pentru aceasta”.

Ca parte a angajamentului său faţă de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, ACCA îşi propune să devină neutră faţă de mediu până în 2030. Asociaţia va raporta progresele făcute în raportul său anual integrat. În calitate de membru al Reţelei de organisme de contabilitate A4S (ABN), ACCA s-a alăturat altor 12 organisme de contabilitate, angajându-se să ajungă la un nivel net zero de emisii de gaze cu efect de seră (GES) în cadrul propriilor organizaţii, dar şi să-şi încurajeze membrii să-i urmeze exemplul.

ACCA doreşte să creeze cât mai multe oportunităţi de discuţie pe marginea acestor teme extrem de importante şi care vor fi centrale şi pentru activitatea profesioniştilor în domeniul financiar contabil. Astfel, pe 24 noiembrie, miercuri începând cu ora 16:00, ACCA în colaborare cu HiM Public Affairs organizează un eveniment dedicat profesioniştilor români unde se vor discuta oportunităţile ce vor exista pentru aceştia în momentul în care sustenabilitatea nu va mai fi o opţiune ci o necesitate. Înregistrarea la eveniment se poate realiza aici.

Sursa: Ziarul Bursa