SOLICITA CONSULTANTA

HIM Public Affairs oferă servicii de consultanță în accesarea fondurilor nerambursabile.

Oferim CONSULTANȚĂ GRATUITĂ în etapa de research și identificare a programelor de finanțare, determinarea eligibilitatii primare și recomandări personalizate.

HIM Public Affairs își susține clienții în toate etapele procesului de obținere a fondurilor nerambursabile:

 1. Research și analiza oportunităților de finanțare nerambursabilă;
 2. Concept și analiză pentru integrarea companiilor în proiecte naționale, regionale și la nivel european;
 3. Studii de piață pentru identificarea tendințelor și oportunităților pentru companii la nivel global;
 4. Analiză și propuneri de proiecte sustenabile cu potențial de finanțare;
 5. Follow-up si monitorizare permanenta a proiectelor.

FONDURI NERAMBURSABILE EUROPENE:

 1. Programe cu accesare directă la Comisia Europeană:

Innovation Fund – Fond cu o alocare financiară totală de 10 miliarde Euro până în 2030, ce finanțează proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon.

Horizon Europe 2021 -2027 – Programul-cadru multianual al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare în perioada 2021-2027, cu o alocare financiară de 100 miliarde Euro. 35% din cheltuielile pentru acțiunile finanțate în cadrul programului vor contribui la obiective climatice.

LIFE 2021 – 2027 – Program cu o alocare financiară de 5.432 miliarde Euro, ce sprijină proiecte pentru natură, biodiversitate, schimbări climatice, iar în 2021 va include acțiuni de producere energie din surse regenerabile,

 1. Programe cu accesare la nivel național:

Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Program național cu o alocare financiară totală de 29,2 miliarde Euro pentru investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență.

Programe de mediu – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Electric-UP – Program de finanțare al proiectelor de producție energie din surse regenerabile: sisteme de panouri fotovoltiace între 27 – 100 kW și instalarea stațiilor electrice – Ministerul Energiei.

Fondul de Modernizare – Finanțează proiecte ce vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Programe Operaționale 2021 – 2027 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE):

–       Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)

–       Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

–       Programul Operațional Transport (POT)

–       Programul Operațional Creștere Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

–       Progamul Operațional Sănătate (POS)

–       Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

–       Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

–       Programe Operaționale Regionale (POR)

–       Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)

Programe culturale – Administrația Fondului Cultural Național

Programe pentru agricultură – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

–          Submasura 3.1 – Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate

–          Submasura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole (extindere/modernizare unități de procesare și achiziții de utilaje specifice)

–          Submasura 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole (extindere/modernizare unități de procesare și achiziții de utilaje specifice)

–          Submasura 4.3 – Investiții în sisteme de irigații (modernizare infrastructură de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare, construcție/modernizare bazine de colectare și stocare apă de irigat)

–          Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

–          Submasura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

–          Submasura 6.4 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

–          Submasura 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

–          Submasura 7.4 – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente (dotarea cu incineratoare pentru deșeuri de origina animală că urmare a unei epidemii)

–          Submasura 9.1 – Înființarea grupului de producători în sectorul agricol

–          Submasura 9.1a – Înființarea grupului de producători în sectorul pomicol

–          Submasura 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarul agricol

–          Submasura 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol

FONDURI NERAMBURSABILE DIN GRANTURILE SEE & NORVEGIENE 2014 – 2021:

Reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa Centrală și de Sud și cu țările baltice.

Pentru perioada 2014-2021 România beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro) pentru cele 12 axe de finanțare: Energie, Dezvoltare locală (incluziunea grupurilor defavorizate), Cetățenie activă, Educație, Dialog social, Cultură, Cercetare, Dezvoltarea Afacerilor, Afaceri Interne, Mediu, Sănătate, Justiție.

Apeluri de proiecte deschise:

 • Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică
 • Energie geotermală
 • Alte surse de energie regenerabilă
 • Electrificarea caselor
 • Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare
 • Call 6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
 • Call 4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal
 • Call 1 – Participare civică în zone insuficient deservite
Vezi toate serviciile