RESEARCH ȘI RAPORTARE

Oferim cercetări de piață relevante pentru afacerea dumneavoastră, pentru a identifica și analiza caracteristicile pieței și nevoile specifice acesteia, menținându-vă competitivitatea la un nivel ridicat în domeniul dumneavoastră de activitate.

Rapoartele de mediu au scopul de a vă asigura că toate activitățile pe care le întreprindeți sunt benefice atât pentru membrii comunităților în care activați, cât și pentru mediul înconjurător. Rapoartele de mediu pot include: strategia de mediu și planurile pe termen lung, identificarea și definirea unei liste a politicilor de mediu, structura de promovare a activităților de mediu etc.

Rapoartele de sustenabilitate prezintă valorile și modelul de management al afacerii și demonstrează legătura dintre strategia și angajamentul său față de o economie globală durabilă. Rapoartele de sustenabilitate demonstrează durabilitatea unei afaceri și au în vedere responsabilitatea companiei cu privire la comunitatea în care își desfășoară activitatea.

Rapoartele integrate includ informații și date despre strategia, administrarea, performanța și perspectivele afacerii dumneavoastră, iar în contextul mediului extern, conduc la crearea de valori pe termen scurt, mediu și lung, incluzând atât date non-financiare, cât și date financiare sau economice.

Vezi toate serviciile