Implementarea unui sistem de cercetare și raportare (Mediu, Social si Economic)

Oferim cercetări de piață relevante pentru afacerea dumneavoastră, care vă pot ajuta să identificați și să analizați mărimea pieței și nevoile specifice acesteia, menținându-vă competitivitatea la un nivel ridicat în domeniul în care activați.

Rapoartele de mediu

Environmental reports sunt realizate pentru a vă asigura ca toate activitățile pe care le întreprindeți sunt benefice atât pentru membri comunităților în care operați, cât și pentru mediul înconjurător. Rapoartele de mediu pot include: strategia de mediu și planurile pe termen mediu, identificarea și definirea unei liste a politicilor de mediu, structura de promovare a activităților de mediu etc.

Rapoartele de sustenabilitate prezintă valorile și modelul de guvernanță al afacerii și demonstrează legătura dintre strategia și angajamentul său față de o economie globală durabilă. Raportarea privind durabilitatea unei afaceri poate fi considerată sinonimă cu alți termeni pentru raportarea nefinanciară, responsabilitatea sociala, etc.

Rapoartele integrateinclud informații și date despre strategia, guvernarea, performanța și perspectivele afacerii dumneavoastră, iar în contextul mediului extern, conduc la crearea de valori pe termen scurt, mediu și lung, incluzând atât date non-financiare, cât și date financiare sau economice.

Vezi toate serviciile