S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL

Our website address is: https://himpa.ro.

 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL. societate cu sediul in Str. Delea Veche, nr.28, Et.6, Ap.16, Sector 2, Bucuresti, 024101, România, în calitate de operator de date cu caracter personal. Prin urmare, S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezenta politică de confidențialitate (împreună cu alte documente la care se face referire în prezenta) descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dvs. și modul în care vă procesăm informațiile cu caracter personal. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului de acces pe portalul himpa.ro.

Aceasta acoperă toate serviciile oferite de S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL. Această politică de confidențialitate nu se aplică terţilor, site-urilor pe care apar link-uri către siteul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terţe părţi îşi desfăşoară  propriile politici de confidenţialitate, pe care vă recomandăm să le citiți. Datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui website pot fi folosite de S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată începând cu data de 25 mai 2018 inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL, având următoarele date de contact: office@himpa.ro  

 

2. Informații colectate

Vom colecta informații cu caracter personal atunci când vizitați Website-ul, inclusiv, dar fără a ne limita la date privind traficul, date privind localizarea, jurnale web, conținutul unor sondaje și formulare de contact și alte date referitoare la comunicare și la resursele pe care le accesați. Colectarea acestor informații cu caracter personal vă vor facilita vizitarea Website‑ ului în viitor, întrucât vă vom putea sugera Conținut relevant pentru dvs. pe baza locului de unde accesați Website-ul. Vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când folosiți formularele noastre de contact, și în special prenumele, numele, adresa de e-mail, număr de telefon. Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact nu este, în toate cazurile, o cerință statutară sau contractuală; totuși, rețineți că rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt rubrici obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a respecta sau a răspunde solicitării dvs. Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la discreția dvs.. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, in contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract. Vă folosim informațiile cu caracter personal pentru a vă trimite materiale de marketing direct prin e-mail atunci când alegeți această opțiune prin formularul de contact relevant. Puteți renunța oricând să mai primiți comunicări de marketing viitoare. De asemenea, putem stoca cookie-urile, astfel cum se precizează mai detaliat în Politica privind cookie-urile.

 

3. Adresele IP și cookie-urile

Colectăm informații despre computerul dvs., inclusiv (acolo unde aceste date sunt disponibile) adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu vă identifică pe dvs. sau pe nicio altă persoană. Din același motiv, este posibil să obținem informații despre modul în care utilizați internetul în general, utilizând un fișier cookie stocat pe dispozitiv. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim Website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile. În cazul în care computerul dvs. este utilizat în comun cu alte persoane, vă recomandăm să nu selectați opțiunea „reține detaliile mele” atunci când această opțiune este oferită de Website.

 

4. Utilizarea informațiilor cu caracter personal 

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră, posibilitatea de a va contacta sau buna derulare a relației contractuală dintre dumneavoastră și S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL. Acest lucru este cu atât mai necesar in cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site. Natura informațiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa punctului de consum, numere de telefon, adresa de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenționează sa fie utilizate produsele și serviciile S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL, dar poate include si alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea produselor solicitate. În scopul de a răspunde mai bine nevoilor si întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice. Oricare dintre informațiile pe care le colectăm pot fi folosite pentru a:

 • derula în bune condiții relația contractuală cu dumneavoastră,
 • personaliza experiența dvs. și pentru a răspunde nevoilor individuale · furniza conținut publicitar personalizat
 • îmbunătăți site-ul nostru
 • îmbunătăți serviciul clienți și nevoile de asistență
 • contacta prin e-mail, telefon sau poștă/curier
 • administra un concurs, promovare sau sondaj

5. Utilizarea si dezvăluirea datelor personale si specificarea scopului  

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet vor fi tratate in conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal si vor fi prelucrate de S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL în următoarele scopuri:

a) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care cad în sarcina S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL în contextul serviciilor prestate pinclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet;

b) pentru desfășurarea activităților / operațiunilor de prestări servicii conexe acestei activități de către S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL, inclusiv în scopul corespondenței cu dumneavoastră, precum și protejării oricărui interes legitim al S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL, pe cale administrativă sau judiciară, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

c ) pentru activități de marketing direct și publicitate pentru serviciile S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL sau ale partenerilor/ afiliaților S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL. În situații impuse de prevederile legale în vigoare, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în timpul navigării pe website ori in contul de acces 

d) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul de acces creat de dumneavoastră sunteți de acord ca S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relația cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL sau afiliaților/ partenerilor S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL.

e) în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților în raport cu produsele și serviciile oferite de S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL.

f) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

g) în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră, inclusiv pentru asistenta clienți. Pentru a facilita utilizarea eficientă a informațiilor dvs. și pentru a vă furniza conținut și/sau resurse, vă divulgăm informațiile către terți. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc numai în următoarele situații:

 • către furnizori, contractanți și agenți: în mod periodic, putem implica sau angaja alte societăți și persoane fizice pentru a îndeplini funcții în numele nostru. Exemplele includ găzduirea și/sau menținerea conținutului Website-ului sau furnizarea anumitor funcții cuprinse în Website, furnizarea de servicii de marketing sau furnizarea de actualizări financiare la solicitarea dvs. Acești furnizori se află în Romania. Acești destinatari vor avea acces numai la informațiile dvs. cu caracter personal solicitate pentru a-și îndeplini funcțiile și nu li se permite să utilizeze informațiile respective. Acești destinatari vor respecta obligații contractuale de confidențialitate.
 • către alte entități din HIGH INNOVATIVE MIND (respectiv orice societăți controlate direct sau indirect de HIGH INNOVATIVE MIND; inclusiv furnizorii, contractanții și agenții acestora, care pot fi implicați în furnizarea Website-ului sau a conținutului, astfel încât să vă putem deservi cât mai bine sau, pur și simplu, astfel încât să vă putem răspunde la cereri (de ex. când utilizați formulare de contact).
 • către autoritățile guvernamentale sau de aplicare a legii dacă stabilim, la libera noastră alegere, că este obligația noastră legală să o facem. Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate și procesate în una sau mai multe alte țări, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Daca va fi cazul, vom transfera datele dvs. în afara UE numai în țări despre care Comisia Europeană consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție, sau în cazul în care HIGH INNOVATIVE MIND a instituit măsuri de protecție corespunzătoare pentru a căuta să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs. Va vom anunta asupra tarilor in care va transferam datele atunci cand vom identifica nevoia de a le transfera.

 

6. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 1. a) contractul încheiat între dumneavoastră și S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL aferent activității de furnizare servicii
 2. b) obligațiile legale care incumbă S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL ca urmare a desfășurării operațiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului de acces pe portalul himpa.ro
 3. c) interesul legitim al S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
 4. d) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniul prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 

7. Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități: – sa furnizați date adevărate, exacte si complete despre dumneavoastră, potrivit solicitărilor din cuprinsul formularului de înregistrare atunci când este cazul; – sa mențineți și înnoiți, atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete. Totodată vă asumați obligativitatea de a vă abține de la următoarele acțiuni:

 • publicarea de materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem;
 • publicarea de materiale protejate de legislația dreptului de autor, daca nu sunteți autorul sau daca nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv
 • publicarea de materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoana fizica sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • publicarea de imagini sau o afirmații care contravin normelor legale in vigoare. In caz de nerespectare a acestor condiții, S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL si afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective si poate acționa pe cale legală împotriva dumneavoastră.

 

8. Protejarea Informațiilor

HIGH INNOVATIVE MIND pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale personale. Calculatoarele/serverele folosite pentru a stoca informațiile personale de identificare sunt păstrate într-un mediu sigur. HIGH INNOVATIVE MIND va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

9. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului de acces pe portalul himpa.ro și a operațiunilor derulate prin intermediul acestora;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege; · atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

10. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Tuturor persoanelor care transmit către site-ul www.himpa.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu legislația în vigoare, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL prin acest sistem asupra drepturilor pe care le au:

 • Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat” înseamnă că ai dreptul de a solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la biroul nostru situat în: Str. Delea Veche, nr.28, et.6, ap.16, Sector 2, Bucuresti, România. În plus, începând cu 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor din cadrul S.C. HIGH INNOVATIVE MIND SRL la adresa de e-mail: office@himpa.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate pot interveni și acestea vor fi publicate pe această pagina web spre informarea dumneavoastră.